Pobierz Aplikację

Aplikacja BHP Xafy Safety App listy kontrolne BHP w telefonie

Dbam o BHP

10 października 2023

Zobacz 10 punktów, które musisz sprawdzić przed dopuszczeniem pracowników do wykonywania prac w przestrzeniach ograniczonych

Zobacz 10 punktów, które musisz sprawdzić przed dopuszczeniem pracowników do wykonywania prac w przestrzeniach ograniczonych. Oto lista kontrolna BHP dotycząca czynności do wykonania przed rozpoczęciem prac w przestrzeniach ograniczonych (np. studnie, zbiorniki, tunel):

 

📂 Dokumentacja i planowanie:

Czy jest dostępna aktualna dokumentacja techniczna i plany przestrzeni ograniczonej?

Czy przeprowadzono ocenę ryzyka związanego z pracami w przestrzeni ograniczonej?

Czy prowadzone są dokładne rejestry prac w przestrzeni ograniczonej, w tym godziny rozpoczęcia i zakończenia prac oraz wszelkie nieprawidłowości?

Czy każdy wypadek lub incydent jest dokładnie raportowany i dokumentowany?

 

👲 Przeszkolenie pracowników:Czy wszyscy pracownicy zaangażowani w prace w przestrzeni ograniczonej zostali odpowiednio przeszkoleni?Czy pracownicy są świadomi zagrożeń związanych z pracami w przestrzeni ograniczonej i znają procedury bezpieczeństwa?

 

🔦 Sprzęt i narzędzia:

Czy używany sprzęt jest sprawny i przeszedł niezbędne testy oraz przeglądy?

Czy pracownicy zostali przeszkoleni w obsłudze i bezpiecznym korzystaniu z niezbędnych narzędzi i sprzętu?

 

🌀 Wentylacja i czystość powietrza:

Czy przeprowadzono badanie jakości powietrza w przestrzeni ograniczonej, szczególnie w odniesieniu do gazów toksycznych lub wybuchowych?

Czy istnieje skuteczny system wentylacji lub dostęp do sprzętu ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby?

 

🔰 Środki bezpieczeństwa:

Czy pracownicy korzystają z odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak kombinezony, kaski, okulary ochronne, rękawice itp.?

Czy dostępne są linowe systemy ratunkowe i zabezpieczenia przed upadkiem?

 

🚨 Zabezpieczenia i procedury awaryjne:

Czy pracownicy są zaznajomieni z procedurami awaryjnymi i zabezpieczeniami w przypadku nagłych sytuacji?

Czy przeprowadzono próby alarmów i ewakuacji w razie konieczności?

🚑 Zespół ratunkowy:

Czy zespół ratunkowy jest zdefiniowany i przeszkolony w zakresie działań ratunkowych w przypadku wypadku w przestrzeni ograniczonej?

 

📰 Komunikacja:

Czy istnieje skuteczny system komunikacji między pracownikami wewnątrz i na zewnątrz przestrzeni ograniczonej?

Czy pracownicy wewnątrz przestrzeni ograniczonej są regularnie wywoływani?

 

👨‍🚒 Kontakt z zewnętrznymi służbami:

Czy pracownicy w przestrzeni ograniczonej mają dostęp do środków łączności, tak aby w razie potrzeby mogli skontaktować się z zewnętrznymi służbami ratunkowymi?

 

ℹ Weryfikacja przed rozpoczęciem prac:

Czy przed rozpoczęciem prac w przestrzeni ograniczonej wykonano ostateczną weryfikację wszystkich procedur bezpieczeństwa i zabezpieczeń?

 

Skontaktuj się z nami i zobacz jak możemy usprawnić organizację Twojej pracy poprzez narzędzia IT dedykowane działom BHP.

Aplikacja BHP Xafy Safety App listy kontrolne BHP w telefonie

Pobierz Aplikację

Aplikacja BHP Xafy Safety App listy kontrolne BHP w telefonie

Dbam o BHP

Xafy Safety App - aplikacja BHP pozwalająca na cyfrowe wypełnianie list kontrolnych BHP

Xafy Safey App © 2023

You miss 100% of the shots you don't take

- Wayne Gretzky

- Michael Scott

- Jakub Bubak

Polityka prywatności

Regulamin sklepu Internetowego Xafy Safety App