Pobierz Aplikację

Aplikacja BHP Xafy Safety App listy kontrolne BHP w telefonie

Dbam o BHP

30 października 2023

Przykładowa lista kontrolna BHP do maszyn i urządzeń produkcyjnych

Oto lista kontrolna BHP dotycząca czynności do wykonania przed rozpoczęciem prac na standardowych maszynach produkcyjnych:

 

1. **Sprawdzenie stanu maszyny:**
   - Czy maszyna jest w pełni sprawna i nie wykazuje widocznych uszkodzeń? ✔️
   - Czy wszystkie osłony i zabezpieczenia maszyny są na swoim miejscu i funkcjonują prawidłowo? 🔒

 

2. **Instrukcje obsługi:**
   - Czy dostępne są aktualne instrukcje obsługi maszyny i są dostępne dla operatora? 📜
   - Czy operator jest przeszkolony w prawidłowym korzystaniu z maszyny i zna procedury awaryjne? 👷‍♂️

 

3. **Środki ochrony osobistej (SOO):**
   - Czy operator jest wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle, kask, rękawice, nauszniki itp.? 🥽
   - Czy SOO są noszone i używane w sposób właściwy? 👍

 

4. **Przegląd narzędzi i materiałów:**
   - Czy używane narzędzia i materiały są w dobrym stanie, są pozbawione widocznych uszkodzeń i nie stanowią zagrożenia? 🛠️
   - Czy narzędzia są odpowiednie do wykonywanych prac? 🧰

 

5. **Przygotowanie stanowiska pracy:**
   - Czy stanowisko pracy jest odpowiednio oznaczone i zorganizowane? 🏭
   - Czy niebezpieczne przedmioty lub substancje są usunięte z obszaru pracy? 🚯

 

6. **Zabezpieczenie przed niekontrolowanym rozruchem:**
   - Czy maszyna może być bezpiecznie odłączona od zasilania przed rozpoczęciem prac remontowych lub czyszczenia? ⚡
   - Czy wszelkie urządzenia awaryjne i wyłączniki bezpieczeństwa są w pozycji "wyłączone"? 🚫

 

7. **Testy bezpieczeństwa:**
   - Czy przeprowadzono testy bezpieczeństwa maszyny, takie jak testy awaryjne czy sprawdzenie działania zabezpieczeń? 🧪
   - Czy maszyna została sprawdzona pod kątem potencjalnych wycieków lub problemów związanych z elektrycznością? 💥

 

8. **Zgromadzenie personelu:**
   - Czy wszyscy pracownicy w obszarze maszyny są świadomi planowanych prac i ewentualnych zagrożeń? 👥
   - Czy jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za nadzorowanie prac? 🧑‍✈️

 

9. **Dokumentacja i raportowanie:**
   - Czy prowadzone są dokładne zapisy dotyczące godzin rozpoczęcia i zakończenia prac? 📝
   - Czy wszelkie incydenty lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu maszyny są dokładnie raportowane i dokumentowane? 📊

 

10. **Procedury awaryjne:**
    - Czy operator ma dostęp do procedur awaryjnych i wie, jak postępować w przypadku nagłego problemu lub wypadku związanego z maszyną? ☎️

   

 

11. **Czyszczenie i utrzymanie:**
    - Czy maszyna jest odpowiednio oczyszczona z zabrudzeń, co może wpłynąć na bezpieczeństwo pracy? 🧼
    - Czy przeprowadzono regularne konserwacje i przeglądy maszyny? 🔧

 

Przestrzeganie powyższej listy kontrolnej przed rozpoczęciem prac na maszynach produkcyjnych jest kluczowe, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i efektywność procesów produkcyjnych. Pamiętaj, że każda maszyna może mieć własne unikalne cechy i procedury bezpieczeństwa, więc dostosuj tę listę do specyfiki swojego zakładu pracy. 👷‍♀️🏭🔧

Aplikacja BHP Xafy Safety App listy kontrolne BHP w telefonie

Pobierz Aplikację

Aplikacja BHP Xafy Safety App listy kontrolne BHP w telefonie

Dbam o BHP

Xafy Safety App - aplikacja BHP pozwalająca na cyfrowe wypełnianie list kontrolnych BHP

Xafy Safey App © 2023

You miss 100% of the shots you don't take

- Wayne Gretzky

- Michael Scott

- Jakub Bubak

Polityka prywatności

Regulamin sklepu Internetowego Xafy Safety App