Xafy Safey App © 2020

You miss 100% of the shots you don't take

- Wayne Gretzky

- Michael Scott

- Jakub Bubak

Zamów prezentację

Zobacz jak w rzeczywistości wygląda środowisko Xafy Safety App

 

 

Funkcje Xafy Safety App

Na obrazie widoczne są zrzuty ekranu aplikacji do tworzenia list kontrolnych BHP Xafy Safety App

Widoczne jest zrzut ekranu aplikacji BHP Xafy Safety App panel służy bezpośrednio do wykonywania sprawdzeń stanu maszyn i urządzeń przy pomocy list kontrolnych BHP.

Każda maszyna lub urządzenie posiada swój unikalny kod QR generowany w aplikacji przeglądarkowej. Po zeskanowaniu kodu QR Xafy Safey App automatycznie przeniesie Cię do odpowiedniej listy kontrolnej BHP.

Po zeskanowaniu kodu QR na konkretnej maszynie widoczne będą wszystkie wcześniej wykonane przeglądy.

Lista kontrolna BHP jest wypełniania intuicyjnie przy pomocy krótkich odpowiedzi.

Tworzenie list kontrolnych BHP jest bardzo proste. W aplikacji można dodawać pytania jednokrotnego wyboru, wieloktornego wyboru, pola tekstowe lub załączniki zdjęciowe

Zaszyta w aplikacji Xafy Safety App logika przewiduje trzy sytuacje. Maszyna jest sprawna - zielony, maszyna ma drobne usterki np. fotel operatora jest zużyty - kolor żółty - pozwala kontynuować pracę. Natomiast kolorem czerwonym oznaczona jest maszyna niesprawna.

W panelu głównym aplikacji Xafy Safety App - listy kontrolne BHP widoczny jest podląd na stan maszyn i urządzeń całości zakładu

W tym panelu można generować kody QR odpowiednie do każdej maszyny lub urządzenia

Intuicyjne i proste tworzenie list kontrolnych. Rodzaj pytania pozwala wybrać pomiędzy odpowiedziami jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, dodać pole tekstowe, dodać możliwość załączenia zdjęć.

Aby uniknąć żmudnego tworzenia tej samej listy kontrolnej do każdej maszyny tego samego rodzaju, stworzony został system kategorii. Rozwiązanie to pozwala przypisać wszystkim wózkom widłowym tę samą listę kontrolną przy pomocy jednego kliknięcia.

Zamów prezentację